Wyjazd na łyżwy- III A gim

W dniu 24 lutego 2017r. Odbyła się klasowa wycieczka na lodowisko MGOSiR w Koronowie zorganizowana przez klasę III A gimnazjum.Naszymi opiekunami  byli pani Małgorzata Rujner i pan Mariusz Burda. Celem wycieczki było doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, propagowanie sportu zimowego i aktywnego stylu życia, integracja klasy oraz oczywiście dobra zabawa.