Zmiana terminu konkursu “Kangur”


Uwaga
Komitet Organizacyjny Konkursu, na wniosek organizatorów regionalnych, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 roku, godz. 9.00. Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć
w nim udziału z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem internetu.
Szkolny koordynator konkursu M.Rujner