Życzenia z okazji Dnia Dziecka

“Duży czy mały dzisiaj świętuje,

Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje. “

W tym wyjątkowym dniu,  ale i także w każdym innym

życzymy Wam jak najwięcej powodów do uśmieszków,

uśmiechów i głośnego śmiechu.

wolontariusze ZS we Wtelnie

zoom_0-1