NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W tym wyjątkowym roku nie mogliśmy razem świętować 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, ale zrobiliśmy to inaczej. Na lekcjach uczniowie wykonali symbole narodowe, śpiewali pieśni patriotyczne, rysowali ilustracje inspirowane świętem, analizowali piosenki legionowe, utrwalali informacje, oglądali prezentacje o okolicznościach odzyskania niepodległości.

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i Czytaj więcej …

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafiła do strefy czerwonej. Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą.  Obecnie w naszym województwie dwa powiaty włączono Czytaj więcej …